Privacyverklaring

Privacyverklaring Oogstgoed

Suzanne Rotteveel voert een eenmansbedrijf op het gebied van voedingsadvies onder de naam Oogstgoed (geregistreerd onder Dutch Food Lab bij de KvK). Zij heeft geen aparte functionaris gegevensbescherming. Suzanne draagt er zelf zorg voor dat er uiterst zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens wordt omgegaan.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Identiteitsbewijs

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oogstgoed verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Oogstgoed verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier die u krijgt toegestuurd voor de eerste afspraak. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Oogstgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een degelijk voedingsadvies inclusief recepten en voorstellen voor supplementen en eventueel doorverwijzing naar een arts
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren

Oogstgoed zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van tien jaar. Dit is de verplichte zeven jaar volgens de belastingdienst en geeft ons de gelegenheid om terug te grijpen op eventuele eerdere adviezen. 

Delen met anderen

Oogstgoed deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oogstgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Oogstgoed gebruikt alleen trackingcookies t.b.v. de statistieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oogstgoed.nl. Oogstgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Oogstgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oogstgoed.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Oogstgoed, kunt u ons als volgt bereiken:

Oogstgoed
Cornelissteeg 5
2011 EA – Haarlem

KvK: 63121425

06 – 2409 0303
info@oogstgoed.nl

Scroll naar boven